Futako Shinchi Field

Details

213-0004 Kanagawa, Takatsu, Suwa 2-7